Empelt d´Escutet

 

Pòs com exemple un empelt de taronger Navelate damunt llimonera. Aquest tipus d'empelt es fa a l'Abril, Maig i Juny a ull vetllant, és a dir, que la gema o ull brosta el mateix any i al Juliol, Agost i Setembre a ull dormit, és a dir, que l´escutet aferra però la gema no brosta fins a la Primavera següent. És l'empelt típic dels cítrics i els rosers.

 

En primer lloc es talla amb el ganivet d'empeltar l'escorça del patró en una zona llisa i sense ulls o gemes, fent un tall horitzontal i un altre vertical que va des del tall horitzontal cap avall diversos centímetres, en forma de T.

A continuació, ajudant-nos amb el ganivet d´empeltar, es desferra l´escorça de ambdós costats com si obrissim una finestra.

Aquí veim en detall com es desferra l´escorça, deixant al descubert el cambium, blanc i sucós.

Seguidament agafam la branca de la varietat a empeltar i amb el ganivet d'empeltar tallam l'escorça en forma ESCUTET, procurant que quedi a la part ampla superior una bona gema o ull amb el pecíol d'una fulla, que haurem tallat per a disminuir la transpiració de l´escutet. Després, fent pressió amb cura amb el ganivet d'empeltar, desferram l´escutet, evitant tocar amb el ganivet la part interna de la gema.

Així ens ha de quedar l´escutet, amb sa forma típica d´escut medieval.

Visió lateral de l´escutet amb el pecíol tallat. Al manipular l´escutet hem d´evitar tocar amb els dits la part interna i sucosa, que és el Cambium, la part viva que creix i s´uneix íntimament al cambium del patró. Per a evitar tocar-lo, hem d´agafar l´escutet pel pecíol o capoll de la fulla.

Aquí veim la part interna de l´escutet amb el cambium i diversos puntets verds que corresponen de dalt a baix a la part interna de l´ull o gema, la base del pecíol o capoll de la fulla (dos petits puntets) i després més avall l'esbós d'una espina, que en aquest cas no s'ha desenvolupat. Hem d'evitar agafar els escutets d'una gema amb espina, ja que a l'intentar desferrar-los, l'espina no es desferra i trenca l´escutet.

A continuació agafam l´escutet pel pecíol i l´introduïm dins la finestreta oberta del patró.

Si hem desferrat l'escorça del patró, la introducció de l´escutet és molt facil.

Una vegada introduït hem d'encaixar-lo perfectament dins l'obertura del patró, procurant que la part superior de l´escutet contacti amb el tall horitzontal del patró, perquè, una vegada aferrat l'empelt, hi hagi una continuïtat en les escorces.

I finalment fermam l'empelt amb cinta plàstica transparent, deixant defora el pecíol, que ens servirà per a saber si l´escutet ha aferrat, ja que, en cas d'haver aferrat, als 12 o 15 dies, al tocar-lo amb el dit, es desenganxarà amb molta facilitat, deixant a escutet una ferida ben verda. En canvi, si no ha tengut èxit, el pecíol s'asseca i queda aferrat a l´escutet, de manera que, si es desenganxa, deixa una ferida marró a l´escutet, la qual cosa significa que aquest ha mort i l'empelt ha fallat. Passats uns 20 o 25 dies, l´ull o gema brosta i ja podem deslligar la cinta plàstica. Aquesta cinta és la que s'usa habitualment per als empelts de tomatigueres i síndries. En cas de no tenir aquesta cinta, el lligament es pot fer sense problemes amb ràfia verda o blanca.