Patrons compatibles per als distints arbres fruiters:

 

Aquesta és una llista dels patrons o peus compatibles més comuns per als arbres fruiters

de clima mediterrani i subtropical. En tots els casos el millor patró és sempre, amb

poques excepcions, l´arbre bord o franc nascut de llavor de la mateixa espècie que

l´empelt. Les poques excepcions són, per exemple, el codonyer que és el millor patró

per a la perera, la llimonera que és el millor patró per al  kumquat i el limequat, la mata

llentisclera i la cornicabra o terebint que són excel.lents patrons per al pistatxer, etc…

 

Llista de compatibilitats:

 

 

...L´ALVOCAT es pot empeltar damunt:

-----Alvocat franc (Persea gratisima o americana).

-----“Viñátigo” canari (Persea indica).

 

...L´ALBERCOQUER es pot empeltar damunt:

-----Albercoquer franc.

-----Ametller.

-----Prunera.

-----Melicotoner.

-----Aranyoner (Prunus spinosa).

-----Nectariner (Prunus persica var. nectarina).

-----Paraguaier (Prunus persica var. paraguayo).

 

...L´ALZINA de glans dolços només damunt una altra alzina.

 

...L´AMETLLER damunt:

-----Ametller franc, tant dolç com amarg.

-----Albercoquer.

-----Prunera de diverses varietats.

-----Melicotoner.

-----Nectariner.

-----Paraguaier.

-----Aranyoner.

 

…L´ARANGER ,TANGELO” i “CHIRONJA DE PUERTO RICO” damunt qualsevol altre cítric, especialment l´aranger franc, la llimonera i el taronger amarg.

 

...L´ARANYONER damunt:

-----Albercoquer.

-----Ametller.

-----Prunera.

-----Melicotoner.

-----Nectariner.

-----Paraguaier.

 

...L´ATZAROLERA (Crataegus azarolus) es pot empeltar damunt:

-----Espinal, espinaler o cirerer de pastor (Crataegus monogyna).

-----Atzarolera franca.

-----Codonyer.

-----Perera.

-----Nisprer del Japó (Eriobotrya japonica).

-----Perera Nashí (Pyrus pyrifolia).

-----Nesplera (Mespilus germanica).

-----Servera (Sorbus domestica).

 

...L´AVELLANER només damunt avellaner.

 

...El CAQUI  comú només damunt caqui franc, caqui de Virginia i caqui de Sharon i en els tròpics també damunt altres ebenàcies del gènere Diospyros.

 

...El CAQUI DE SHARON damunt caqui comú, caqui bord o franc, caqui de Virginia (Diospyros virginiana) i damunt altres ebenàcies tropicals.

 

...El CASTANYER  damunt qualsevol altra espècie del gènere Castanea: sativa, mollissima, etc... i també damunt árbres del gènere Quercus com l’alzina.

 

...El CIRERER es pot empeltar damunt:

-----Cirerer, tant nascut de llavor com obtingut d´un bordall d´arrel o un amurgonament aeri.

-----Guinder (Prunus cerasus).

 

…El CODONYER damunt:

-----Codonyer franc.

-----Perera.

-----Nisprer del Japó.

-----Perera Nashí.

-----Atzarolera.

-----Espinal, espinaler o cirerer de pastor.

-----Nesplera.

-----Servera.

 

...La FIGUERA només damunt una altra figuera cultivada o una figuera borda.

 

…El FINGER LIME (Microcitrus australasica) damunt qualsevol cítric, especialment la llimonera amb la qual té una gran afinitat.

 

 

...El GINJOLER només damunt un altre ginjoler.

 

...El GUAIABER damunt qualsevol altra espècie del gènere Psidium.

 

...El GUINDER damunt:

-----Guinder franc o bord.

-----Cirerer.

 

...El KUMQUAT , LIMEQUAT i CITRANGEQUAT damunt qualsevol altre cítric, especialment la llimonera i el Poncirus trifoliata.

 

...El LLIMER damunt qualsevol altre cítric.

 

 

LIMERO, KUMQUAT, C, CALAMONDÍN,c...La LLIMONERA també damunt qualsevol altre cítric, especialment la llimonera franca i el taronger amarg.

 

...El “LÚCUMO DEL PERU”, (Lucuma mammosa ò Pouteria lucuma), només damunt un altre lúcumo, excepte en els tròpics on hi ha espècies de Pouteria compatibles.

 

...El MAGRANER només damunt un altre magraner.

 

...El MANDARINER  i CLEMENTINER damunt qualsevol altre cítric, especialment damunt el taronger amarg.

 

...El MANGO només damunt un altre mango, excepte en los països tropicals on també es pot empeltar damunt altres ANACARDIÀCIES tropicals del gènere Mangifera.

 

...La POMERA només es pot empeltar amb èxit damunt una altra pomera.

 

...El MELICOTONER o  PRESSEGUER es pot empeltar damunt:

-----Melicotoner franc.

-----Ametller.

-----Nectariner.

-----Paraguaier.

-----Prunera.

-----Albercoquer.

-----Aranyoner.

 

...La MORERA BLANCA (Morus alba i Morus alba var. pendula) es pot empeltar damunt:

-----Morera negra (Morus nigra).

-----Morera roja (Morus rubra).

 

...La MORERA NEGRA  es pot empeltar damunt:

-----Morera blanca (Morus alba i Morus alba var. pendula).

-----Morera roja (Morus rubra).

 

...La MORERA ROJA es pot empeltar damunt:

-----Morera blanca (Morus alba i Morus alba var. pendula).

-----Morera negra (Morus nigra).

 

…La NESPLERA (Mespilus germanica) damunt:

-----Codonyer franc.

-----Nesplera franca.

-----Perera.

-----Nisprer del Japón.

-----Perera Nashí.

-----Atazarolera.

-----Espinal o cirerer de pastor.

-----Servera.

 

...El NISPRER DEL JAPÓ sobre:

-----Nisprer del Japón franc.

-----Perera.

-----Perera Nashí.

-----Codonyer.

-----Atzarolera.

-----Espinal.

-----Nesplera.

-----Servera.

 

...El NOGUER damunt:

-----Noguer comú (Juglans regia)

-----Noguer negre nord-americà (Juglans nigra).

 

...L´OLIVERA damunt:

-----Olivera (Olea europea europea).

-----Ullastre (Olea europea sylvestris).

 

...El PARAGUAIER damunt:

-----Melicotoner.

-----Ametller.

-----Nectariner.

-----Paraguaier bord.

-----Prunera.

-----Albercoquer.

-----Aranyoner.

 

...La PARRA o CEP DE VINYA només damunt una altra parra.

 

...La PERERA es pot empeltar damunt:

------Perera borda.

------Codonyer (Cydonia oblonga).

------Atzarolera (Crataegus azarolus).

------Espinal o cirerer de pastor (Crataegus monogyna).

------Nisprer del Japó (Eryobotria japonica).

------Nesplera (Mespilus germanica).

------Servera (Sorbus domestica).

------Perera Nashí (Pyrus pyrifolia).

 

…La PERERA NASHÍ damunt:

------Perera xinesa silvestre (Pyrus betulaefolia).

------Perera borda.

------Codonyer.

------Atzarolera.

------Espinal, espinaler o cirerer de pastor.

------Nisprer del Japó.

------Nesplera.

------Servera.

 

...EL PISTATXER damunt:

-----Mata llentisclera (Pistacia lentiscus).

-----Cornicabra, arbre del pí o terebint (Pistacia terebinthus).

-----Pistatxer franc.

 

...La PRUNERA damunt:

-----Prunera franca.

-----Ametller.

-----Albercoquer.

-----Melicotoner.

-----Aranyoner.

-----Nectariner.

-----Paraguaier.

 

...El SAPOTE BLANC DE MÈXIC només damunt un altre sapote blanc, excepte en els tròpics on hi ha altres espècies de Casimiroa compatibles.

 

...La SERVERA damunt:

-----Servera.

-----Perera.

-----Perera Nashí.

-----Codonyer.

-----Nesplera.

-----Nisprer del Japó.

-----Atzarolera.

-----Espinal.

 

...El TARONGER es pot empeltar damunt qualsevol altre cítric, especialment el taronger amarg.

 

...El XIRIMOIER només damunt un altre xirimoier, excepte en els països tropicals, on també es pot empeltar damunt altres ANNONÀCIES tropicals: anón, guanàbana, atemoya, etc...

 

Etc.............la llista és inacabable................