Empelt de Placa

 

Pòs com exemple un Empelt de taronger Washington Navel damunt llimonera.

 

En primer lloc es talla amb el ganivet d'empeltar l'escorça del patró en una zona llisa i sense gemes, fent dos talls horitzontals units per un tall vertical en forma d'H ajeguda. Després amb ajuda del ganivet d'empeltar es desenganxa l'escorça de la fusta de cada costat com si obríssim una finestra i es retalla un poc l'escorça de cada costat en sentit vertical, perquè després no cobreixi completament la placa. Observi's el cambium més clar sota l'escorça, que és l'única part de l´arbre que creix i ha d'entrar en íntim contacte amb el cambium de la placa.

 

A continuació amb el ganivet d'empeltar es fan dos talls horitzontals complets a l'escorça d'una branca de la varietat a empeltar, envoltant-la completament, seguits d'un altre tall vertical que uneixi ambdós talls horitzontals. Després amb l'ajuda del ganivet es desenganxa l'escorça i es treu sencera. Això és la PLACA a empeltar, que pot tenir una, dues i fins a tres gemes.

La placa ja desferrada i preparada per a ser empeltada.

En aquest cas la placa té dues gemes, assenyalades pels dos pecíols de les fulles, que haurem tallat per a disminuir la transpiració de l'empelt. Observi's el cambium interior de color més clar i sucós, que és la part viva de la placa i és el que ha d'unir-se íntimament amb el cambium del patró.

A continuació es col·loca la placa a la finestra del patró, amb les dues parts de l'escorça ja rebaixades, perquè no cobreixin completament la placa. Observi´s que la placa i la finestra del patró tenen les mateixes mesures.

Aquí es veu millor l'escorça rebaixada del patró, deixant descobertes ambdues gemes amb els pecíols. L'escorça de la placa, tant en la seva part superior com en la seva part inferior, ha de coincidir amb l'escorça de la finestra del patró, perquè hi hagi una continuïtat, una vegada aferrat l'empelt.

 

Seguidament es lliga l'empelt amb cinta plàstica transparent, especial per a empelts de cítrics. Aquesta cinta és la mateixa que s'utilitza per als empelts en tomatigueres i síndries. És molt resistent, molt facil de manejar i la seva transparència permet veure l'estat de l'empelt. Una vegada envoltat completament l'empelt, simplement es fan dos nusos simples amb els dos caps de la cinta. Passats uns 10 dies, si l'empelt ha aferrat, els pecíols cauen només tocant-los amb el dit i deixen una ferida ben verda a la placa. Als 15-20 dies es deslliga l'empelt i, si no han brostat ja les gemes, no es torben massa en fer-lo.