Empelt lateral subcortical

 

Pòs com exemple un parell d´empelts d´estaques o púes de pistatxer femella damunt pistatxer bord nascut de llavor.

 

Aquest mètode es pot utilitzar amb èxit en els següents arbres de fulla caduca des de mitjans de l´Hivern fins a finals de la Primavera, segons l´espècia, ja que precisa que el patró ja s´estigui despertant de la letàrgia hivernal i la seva escorça es desferri ja amb facilitat:

 

-Pistatxer.

-Ametller.

-Melicotoner.

-Prunera.

-Cirerer.

-Albercoquer.

-Nesplera.

-Codonyer.

-Pomera.

-Magraner.

-Caqui.

 

En els arbres de fulla perennal és igual d´exitós, però s´ha de fer cobrint l´empelt amb una bossa de plàstic:

 

-Nisprer del Japó.

-Totes les espècies de cítrics.

-Alvocat.

-Mango.

-Els arbres de fulla caduca en plena vegetació, fins i tot a l´Estiu.

-Algunes coníferes ornamentals: Juniperus, Thuia

 

En primer lloc es fa un tall en T a una zona llisa de l'escorça del patró amb el ganivet d'empeltar. Amb molta cura i ajudant-se amb el separador del ganivet d'empeltar es desenganxa l'escorça com si s'obrís una finestra.

Es rebaixa l'estaca o pua que es vol empeltar per un sol costat en semi-bisell.

Costat no bisellat de l´estaca.

S'introduïx l'estaca pel costat bisellat sota l'escorça aixecada del patró.

No és necessari introduir l'estaca davall els dos costats de l'escorça aixecada, és suficient que s'introdueixi en un dels dos costats. El resultat és el mateix, ja que el més important és contactar íntimament la part bisellada de l'estaca amb el cambium subcortical del patró.

En aquest càs queda un ull o gema introduida, la qual cosa és un avantatge en el càs de que, una vegada aferrat i brostat l´empelt, el vent trenqui l´empelt. Si queda la part introduida, la gema pot brostar i salvar l´empelt.

Seguidament es ferma ben fort l´empelt amb ràfia o corda d´empeltar.

S'empastifa la unió amb pasta o màstic segellador.

Aquí es veuen dos empelts laterals subcorticals a distints nivells en la mateixa branca de pistatxer bord.

 

I ja estàn fets els empelts laterals subcorticals. Aquest tipus d'empelt és una variant de l'empelt de fenedura lateral, modificat per mi, canviant el tall del patró en forma de llengüeta pel tall en T de l'escorça, igual al tall de l'empelt d´escutet, però canviant l´escutet per una estaca.

 

Aquest tipus d'empelt es pot fer en tots els arbres i arbusts, tant de fulla caduca com perenne, amb l'excepció que en els de fulla perenne se substituïx l'estaca per un esqueix amb fulles i es cobreix l'empelt amb una bossa de plàstic transparent durant diverses setmanes, perquè no es deshidrati. Altra circumstància a tenir en compte és que el patró ha d'estar a punt de despertar de la hibernació, per a poder desferrar l'escorça amb facilitat.

 

 

I aquí teniu el resultat, passats uns dos mesos.

 

Després de brostar la gema de l´estaca, he tallat la part superior del patró, per a que tota la saba vagi a l´empelt i creixi vigorós. Passades dues setmanes, llevaré la fermadura de ràfia, per a que no estranguli l´empelt, dificultant el pàs de la saba.