Fruits del Jardí Mundani
(Per a preguntes i comentaris contactar amb l´autor directament)

 

 

 

Abelmoschus esculentus - Malvaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits tendres d´Okra o Quimgombó)
Annona cherimolia - Annonaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruit de xirimoier)
Annona cherimolia - Annonaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de xirimoier al Desembre)
Annona cherimolia - Annonaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Més Fruits de xirimoier al Desembre)
Annona cherimolia - Annonaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Polpa de xirimoia de 400 grams amb 37 pinyols)
Arbutus unedo - Ericaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Primers fruits d´Arbocera a l´Octubre)
Arbutus unedo - Ericaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits d´Arbocera al Novembre)
Arbutus unedo - Ericaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels fruits de l´Arbocera)
Capparis spinosa - Capparidaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Taparot, fruit de la taparera, a l´Agost)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de sapote blanc al Setembre)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més fruits de Sapote blanc al Setembre)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres fruits de sapote blanc al setembre)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Sapote blanc al Setembre)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Sapote blanc en detall)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa del Sapote blanc anterior)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de sapote blanc al Setembre)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa dels fruits de sapote blanc anteriors)
Casimiroa edulis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa d´un sapote blanc molt madur)
Celtis australis - Ulmaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de Lledoner madurant al Setembre)
Celtis australis - Ulmaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Lledoner en distint estadi de maduració)
Ceratonia siliqua - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Flors i fruits de Garrover coincidint al Setembre)
Ceratonia siliqua - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Garroves casi madures a l´Agost)
Ceratonia siliqua - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Garroves a l´Octubre)
Ceratonia siliqua - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Pinyols de garrover, garrovins, anomenats en àrab KIRAT=Quilat)
Chamaerops humilis - Palmaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Petits dàtils de Garballó mediterrani al Desembre)
Citrangequat=F. margarita x (C. sinensis x P. trifoliata) - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Citrangequat gairebé madur al Març)
Citrus limoneum - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Llimones madures al Novembre)
Citrus limoneum - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Llimones madures al Gener)
Citrus nobilis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits del Mandariner)
Citrus nobilis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Polpa de Mandarines)
Citrus paradisi var. Duncan - Rutaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Polpa d´Aranja Duncan)
Citrus paradisi var. Red blush - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits d´Aranja semisanguina Red blush)
Citrus sinensis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Taronja Navelate madura al Novembre)
Citrus sinensis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Taronja semisanguina madura al Desembre)
Citrus sinensis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de Taronja semisanguina al Febrer)
Citrus sinensis X Citrus paradisi=Chironja - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de "Chironja de Puerto Rico" a l´Octubre)
Citrus sinensis X Citrus paradisi=Chironja - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa de "Chironja de Puerto Rico")
Citrus sinensis X Citrus paradisi=Chironja - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa d´una altra "Chironja de Puerto Rico")
Crataegus azarolus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs d´Atzarolera vermella al Setembre)
Crataegus azarolus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits d´Atzarolera vermella al Setembre)
Crataegus azarolus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de les llavors d´Atzarolera)
Crataegus ruscinonensis - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits casi madurs de l´híbrid atzarolera-espinal a l´Agosto)
Crataegus ruscinonensis - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Visió de més aprop dels fruits anteriors)
Crataegus ruscinonensis - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de l´híbrid atzarolera-espinal al Setembre)
Crataegus ruscinonensis - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels fruits de l´híbrid atzarolera-espinal)
Crataegus ruscinonensis - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa dels fruits de l´híbrid atzarolera-espinal)
Cyphomandra betacea - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya ("Tamarillo de Colombia" carregat de fruits madurs)
Cyphomandra betacea - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de "Tamarillo de Colombia" al Desembre)
Cyphomandra betacea - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits madurs de "Tamarillo de Colombia")
Cyphomandra betacea - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa dels "Tamarillos de Colombia")
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits encara verds de Sapote negre de Mèxic a l´Octubre)
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Fruits madurs de Sapote negre de Mèxic al Maig)
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Mateixos Sapotes negres de Mèxic anteriors)
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Polpa dels Sapotes negres de Mèxic)
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Detall de la polpa negra com mousse de xocolata)
Diospyros dygina - Ebenaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Més polpa negra dels fruits de Diospyros dygina)
Diospyros kaki - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Primer fruit madur de Caqui al Setembre, menjat pels ocells)
Diospyros kaki - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Caqui a l´Octubre)
Diospyros kaki - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa de Caqui)
Diospyros kaki var. Sharon - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Caqui israelita de Sharon)
Diospyros kaki var. Sharon - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Caqui israelita de Sharon a l´Octubre)
Diospyros kaki var. Sharon - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit de Caqui de Sharon molt madur a l´Octubre)
Diospyros kaki var. Sharon - Ebenaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa del Caqui de Sharon anterior)
Eryobotria japonica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits del Nesprer del Japó a l´Abril)
Eryobotria japonica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Popa i llavors d´un fruit de Nesprer del Japó)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Pitanga o Cirerer del Surinam al Novembre)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Cirerer del Surinam al Novembre)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall del fruit de Pitanga o Cirerer del Surinam)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Pitanga o Cirerer del Surinam al Juliol)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit de Pitanga o Cirerer del Surinam al Juliol)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Pitanga picat per un ocell al Novembre)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit de Pitanga al Novembre)
Eugenia uniflora - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall del fruit de Pitanga o Cirerer del Surinam anterior)
Feijoa sellowiana - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Feijoa a finals d´Octubre)
Feijoa sellowiana - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa de les Feijoes)
Ficus carica - Moraceae, del Jardín Mundani (Figues Blava, Coll de dama negra, Argelina i Napolitana blanca amb litxís i Microcitrus)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues madures de figuera del Teide de raça algerina al Setembre)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de les figues madures de figuera del Teide de raça algerina)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´una Figa madura de figuera del Teide de raça algerina)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´altres figues de raça algerina)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Figues de primera collita de figuera flor, bífera o bacorera al Juny)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Polpa de les figues flors de la figuera flor, bífera o bacorera anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues de segona collita de figuera flor, bífera o bacorera a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall figues de segona collita de figuera flor, bífera o bacorera)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de les figues de figuera flor, bífera o bacorera)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Polpa d´una figa de 2ª collita de figuera flor, bífera o bacorera)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Detall polpa d´una figa de 2ª collita de figuera flor, bífera o bacorera)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues de 2ª collita de la varietat mallorquina bífera "Blava" a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues assimètriques de 2ª collita de la varietat mallorquina "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres figues de 2ª collita de la varietat mallorquina bífera "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa assimètrica de 2ª collita de la varietat "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall figues de 2ª collita de la varietat "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixes figues de 2ª collita de la varietat dífera "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (LLamativa assimetría de les figues de la varietat dífera "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Una de les figues anteriors amb la seva típica assimetría)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de un higo de la variedad dífera "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa i llavors viables de la variedad mallorquina "Blava")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues de la variedad "Bordissot negra" (a València Burjassot negra))
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres figues de la varietat "Bordissot negra" a principis d´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Una altra figa de varietat "Bordissot negra" o "Burjassot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa "Bordissot negra" o "Burjassot negra" amb la típica gota de mel)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixa figa "Bordissot negra" anterior amb la gota de mel)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la gota de mel de la figa "Bordissot negra" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Visió lateral de les figues de la varietat "Bordissot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixes figues "Bordissot negra" anteriors vistes per davall)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixes figues "Bordissot negra" anteriors vistes per damunt)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´una figa xapada de la varietat "Bordissot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´altres figues de la varietat "Bordissot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa d´una figa "Bordissot negra" o "Burjassot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa i llavorss d´una figa "Bordissot negra" o "Burjassot negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues madures de la varietat mallorquina "Coll de Dama negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de les figues de la varietat mallorquina "Coll de Dama negra")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de les figues de la var. "Coll de Dama negra" al Setembre)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa d´una figa de la var. "Coll de Dama negra" a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues de la varietat mallorquina "Martinenca" a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més figues de la varietat mallorquina "Martinenca" a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Una altra figa de la varietat mallorquina "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Visió lateral d´una figa de la varietat "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Part inferior d´una figa de la varietat mallorquina "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Part superior d´una figa de la varietat "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´unes figues de la varietat mallorquina "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa d´una figa de la varietat "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa sucosa d´una altra figa de la varietat "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall llavors viables d´una figa de la varietat "Martinenca")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa de la varietat mallorquina "Morro de Bou" al Setembre)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixa figa de la varietat "Morro de Bou" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de la figa de la varietat mallorquina "Morro de Bou" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa d´una figa de la varietat "Morro de Bou")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa i llavors d´una figa de la varietat "Morro de Bou")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Una altra figa de la varietat mallorquina "Morro de Bou" al Setembre)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixa figa anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la figa de la varietat "Morro de Bou" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de la figa anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa de la figa de la varietat mallorquina "Morro de Bou")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa de figuera var. "Napolitana blanca" al Setembre)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la figa de la var. "Napolitana blanca" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de la figa de la var. "Napolitana blanca" anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figues de la var. "Panaché" o "Abaldufada rimada")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa "Panaché" o "Abaldufada rimada" a finals d´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Visió lateral de la figa anterior)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall popa de la figa "Panaché" o "Abaldufada rimada")
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Figa de la var. "Sevillana del Guadalquivir" a l´Agost)
Ficus carica - Moraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de la figa de la var. "Sevillana del Guadalquivir" anterior)
Fortunella margarita - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Flors i fruits de Kumquat al Juliol)
Fortunella margarita - Rutaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de Kumquat a l´Abril)
Fortunella margarita - Rutaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Detall fruits de Kumquat)
Fragaria vesca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Frauletes o maduixetes de Bosc dels Pirineus)
Fragaria vesca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres frauletes de Bosc dels Pirineus al Maig)
Fragaria vesca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Tamany real d´una frauleta de Bosc dels Pirineus)
Fragaria vesca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall frauletes o maduixes de Bosc dels Pirineus)
Fragaria vesca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més frauletes de Bosc dels Pirineus en detall)
Harpephyllum caffrum - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits madurs de la Prunera del Kaffir al Setembre)
Helianthus tuberosus - Compositae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Tubercles d´Aiguaturma o Topinambur al Desembre)
Helianthus tuberosus - Compositae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més Tubercles d´Aiguaturma al Desembre)
Helianthus tuberosus - Compositae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Tubercles recollits a les dues mates anteriors)
Helianthus tuberosus - Compositae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels Tubercles d´Aiguaturma o Topinambur)
Juglans nigra - Juglandaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits del Noguer negre nord-americà al Setembre)
Juglans nigra - Juglandaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més fruits del Noguer negre nord-americà al Setembre)
Limequat eustis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits casi madurs en un empelt de l´hibrid entre lima i kumquat)
Limequat eustis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur del Limequat anterior al Febrer)
Limequat eustis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa del fruit de Limequat anterior)
Limequat eustis - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateix fruit anterior des de més aprop)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de Litchí a finals de Juliol)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres fruits madurs de Litchí a principis d´Agost)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Litchí)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la pell dels fruits de Litchí)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de l´aril dels fruits de Litchí)
Litchi sinensis - Sapindaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels pinyols de Litchí)
Lucuma mammosa - Sapotaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de "Lúcumo de Palo del Perú" al Setembre)
Lucuma mammosa - Sapotaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruit de "Lúcumo de Palo")
Lucuma mammosa - Sapotaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Interior de "Lúcumo de Palo" amb pinyols pregerminats)
Macadamia integrifolia - Proteaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Dos petits fruits de Macadamia encara verds al Juny)
Macadamia integrifolia - Proteaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateixes anous de Macadamia dos mesos després a l´Agost)
Malus pumilla - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Pomes de la varietat mallorquina "del Ciri" al Setembre)
Malus pumilla - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Pomes al Juliol d´excel.lent sabor lleugerament àcides)
Malus pumilla - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Poma de Sant Joan madura a finals de Juny)
Mespilus germanica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Nesplera al Desembre)
Mespilus germanica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Nesplera a l´Octubre)
Mespilus germanica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Nesplera a l´Octubre)
Mespilus germanica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit de Nesplera a l´Octubre)
Microcitrus australasica - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de Microcitrus australasica a l´Octubre)
Microcitrus australasica - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Microcitrus australasica anteriors)
Microcitrus australasica - Rutaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa dels fruits de Microcitrus australasica)
Momordica charantia - Cucurbitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Balsamina a finals d´Agost)
Momordica charantia - Cucurbitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit de Balsamina al Setembre)
Momordica charantia - Cucurbitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la pell del fruit de Balsamina anterior)
Morus alba - Moraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruit madur de Morera blanca al Juny)
Morus alba - Moraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de morera blanca en detall)
Morus alba var. nigra - Moraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Mores negres madures al Maig)
Morus alba var. nigra - Moraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Mores negres madurant al Maig)
Morus alba var. nigra - Moraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Mores negres en detall)
Musa "Orinoco" - Musaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Plàtans madurs de Musa "Orinoco" al Setembre)
Myrtus communis - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits del Murta a finals de Setembre)
Myrtus communis - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Murta a l´Octubre)
Myrtus communis - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Murta al Novembre)
Myrtus communis - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Murta de tres varietats: grossos, blancs i normals)
Olea europaea var. sylvestris - Oleaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de l´olivera silvestre o Ullastre al Novembre)
Olea europaea var. sylvestris - Oleaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més fruits d´Ullastre al Novembre)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit d´Opuntia amyclaea)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més fruits d´Opuntia amyclaea al Setembre)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mètode per a pelar una figa de moro sense punxar-se: primer tall)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mètode per a pelar una figa de moro: els següents talls)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mètode per a pelar una figa de moro: desferrar la pell)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Desferrat de la pell ja completat)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de figa de moro llesta per a menjar)
Opuntia amyclaea - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa de la figa de moro d´Opuntia amyclaea)
Opuntia ficus-indica - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Figuera de moro a l´Octubre)
Opuntia ficus-indica - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Un altre fruit madur de Figuera de moro al Desembre)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits madurs d´Opuntia linguiformis)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Isla de Mallorca, Espanya (Mes fruits madurs d´opuntia linguiformis)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels fruits d´Opuntia linguiformis)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres fruits d´opuntia linguiformis en detall)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Cicatriu de la flor en un fruit d´opuntia linguiformis)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Plat de fruits d´Opuntia linguiformis acabats de collir al Novembre)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits d´Opuntia linguiformis pelats amb tres talls)
Opuntia linguiformis - Cactaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Plat de fruits d´Opuntia linguiformis ja pelats)
Passiflora alata - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Passiflora alata al Setembre)
Passiflora alata - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa del fruit anterior)
Passiflora cerulea - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruit de Passiflora comuna)
Passiflora cerulea - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit obert de Passiflora comuna)
Passiflora edulis var. edulis - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Primer fruit de "Maracuyá" a l´Agost)
Passiflora edulis var. edulis - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall primers fruits de "Maracuyá" a l´Agost)
Passiflora edulis var. edulis - Passifloraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa de "Maracuyá")
Persea gratissima - Lauraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit d´Alvocat a l´Octubre)
Persea gratissima - Lauraceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit d´Alvocat híbrid a l´Abril)
Phaseolus aureus - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Bajoques de Mongetera xinesa "Mung Bean" a l´Octubre)
Phaseolus aureus - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Bajoca oberta de mongetera xinesa "Mung Bean" amb les llavors)
Phaseolus aureus - Leguminosae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (MOngetes xineses "Mung Bean" en detall)
Physalis peruviana - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de "Uchuva o Alquequenje" peruà madurant al Juny)
Physalis peruviana - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de "Uchuva o Alquequenje" peruà al Març)
Physalis peruviana - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Interior dels "Alquequenjes" peruans després d´obrir la càpsula)
Physalis peruviana - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres "Alquejenjes" peruans sense la càpsula)
Physalis peruviana - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la polpa dels "Alquejenjes" peruans)
Pinus pinea - Pinaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de Pí pinyoner al Juny)
Pinus pinea - Pinaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall de la pinya de pí pinyoner amb els pinyons)
Pinus pinea - Pinaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels pinyons de pí pinyoner)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de Pistatxer a l´Agost)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de Pistatxer al Setembre)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Pistatxer a l´Agost)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Pistatxer vist d´aprop)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mateix pistatxer anterior després d´obrir la pell exterior)
Pistacia vera - Anacardiaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels components d´un fruit de pistatxer)
Prunus amigdalus "Mollar" - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Ametller de la varietat mollar amb ametlles madures a l´Agost)
Prunus amigdalus "Mollar" - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Ametlles de la varietat Mollar a l´Agost)
Prunus amigdalus "Mollar" - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Ametlles de la varietat Mollar sense el pericarpi)
Prunus amigdalus "Mollar" - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Ametlles mollars obertes amb els dits mostrant les llavors)
Prunus armeniaca - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits d´Albercoquer al Maig)
Prunus avium var. picota - Rosaceae, del Jardi Mundani, Mallorca, Espanya (Primeres cireres Picotes madures a finals de Maig)
Prunus ceracifera var. Claudia negra - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Prunes de la varietat Claudia negra al Juliol)
Prunus ceracifera var. Frare roig - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Prunes allargades de la varietat Frare roig)
Prunus ceracifera var. Frare roig - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Prunes "Frare roig" ja madures al Juliol)
Prunus ceracifera var. Frare roig - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Detall pruna allargada varietat Frare roig)
Prunus ceracifera var. Frare roig - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Polpa i llavors de prunes "Frare roig")
Prunus cerasus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Guindes madures a finals de Maig)
Prunus cerasus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Guindes madures en detall)
Psidium guajava - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Guaiaber de polpa blanca a finals de Desembre)
Psidium guajava - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Guaiaber de polpa blanca al Gener)
Psidium guajava - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Guaiaber de polpa blanca)
Psidium guajava - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Guaiaber de polpa rosada a l´Octubre)
Psidium guajava - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de Guaiaber de polpa rosada)
Psidium littorale longipes - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits madurs de Guaiaba-maduixa al Setembre)
Psidium littorale longipes - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Mes fruits madurs de Guaiaba-maduixa al Setembre)
Psidium littorale longipes - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits de guaiaba-maduixa)
Psidium littorale longipes - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Interior dels fruits de guaiaba-maduixa)
Punica granatum - Punicaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Magrana madura a finals de Setembre)
Punica granatum - Punicaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Magranes madures a mitjans Octubre)
Punica granatum - Punicaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Dues magranes madures a principis d´Octubre)
Punica granatum - Punicaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Interior d´una de les magranes anteriors)
Punica granatum - Punicaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall dels grans madurs de magrana)
Pyrus betulaefolia - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Peretes xineses silvestres, les més petitones del Món)
Pyrus betulaefolia - Rosaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Mes peretes xineses silvestres a mitjan Agost)
Pyrus betulaefolia - Rosaceae, del Jardín Mundani, Mallorca, España (Popa d´una pereta xinesa silvestre en detall)
Pyrus communis var. San Juan - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Perera de Sant Joan amb fruits madurs)
Pyrus communis var. San Juan - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Peres de Sant Joan al Juny)
Pyrus communis var. San Juan - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més Peres de Sant Joan al Juny)
Pyrus communis var. San Juan - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Altres Peres de Sant Joan al Juny)
Pyrus communis var. San Juan - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall Peres de Sant Joan per a apreciar el seu tamany)
Pyrus pyrifolia - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de Perera Nashí al Juliol)
Quercus ilex rotundifolia - Fagaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Aglà dolç de Quercus ilex rotundifolia al Novembre)
Quercus ilex rotundifolia - Fagaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més aglans dolços de Quercus ilex rotundifolia al Desembre)
Rosa canina - Rosaceae, del Jardí Mundani, Isla de Mallorca, Espanya (Fruits de Roser silvestre al Setembre)
Rosa canina - Rosaceae, del Jardí Mundani, Isla de Mallorca, Espanya (Fruits madurs de roser silvestre al Novembre)
Rosa canina - Rosaceae, del Jardí Mundani, Isla de Mallorca, Espanya (Detall polpa i llavors dels fruits de roser anteriors)
Rubus idaeus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de Gerdera al Juny)
Rubus idaeus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Altres fruits de Gerdera al Juny)
Rubus loganobaccus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Mores de Logan madurant al Maig)
Rubus loganobaccus - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Detall Mora de Logan al Juny)
Rubus ulmifolius - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Fruits de Romaguer al Juliol)
Rubus ulmifolius - Rosaceae, del Jardí Mundani, Illa de Mallorca, Espanya (Detall fruits madurs de romaguer al Juliol)
Sechium edule - Cucurbitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de "Chayote" a mitjans Novembre)
Solanum quitoense var. septentrional - Solanaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit de "Naranjita de Quito" a principis d´Agost)
Sorbus domestica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de la Servera comuna al Setembre)
Sorbus domestica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Serves, fruites de la Servera comuna a l´Octubre)
Sorbus domestica - Rosaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa d´una Serva madura)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Nabiu madurant al Juny)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Més fruits de Nabiu madurant al Juny)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruit madur de Nabiu)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa del fruit de Nabiu anterior)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall polpa del fruit de Nabiu)
Vaccinium myrtillus - Myrtaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (La polpa de l´altra meitat del fruit de Nabiu)
Vitis vinifera - Vitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Raïm madur "Touriga nacional" a mitjans Agost)
Vitis vinifera - Vitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall raïm madur "Touriga nacional" a mitjans Agost)
Vitis vinifera - Vitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Raïm blanc de taula a finals de Juliol)
Vitis vinifera - Vitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca (Un altre raïm blanc a finals de Juliol menjat pels aucells)
Vitis vinifera - Vitaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Raïms negres a finals de Juliol)
Zizyphus sativa - Rhamnaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits de Ginjoler a finals d´Agost)
Zizyphus sativa - Rhamnaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Detall fruits del Ginjoler anterior a l´Agost)
Zizyphus sativa - Rhamnaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Fruits del Ginjoler anterior més madurs al Setembre)
Zizyphus sativa - Rhamnaceae, del Jardí Mundani, Mallorca, Espanya (Polpa dels fruits de Ginjoler)
PÀGINA PRINCIPAL