Malaltíes de les Plantes
(Per a preguntes i comentaris contactar amb l´autor directament)

 

 

 

Abonyegadura a un ametller - Malaltia criptogàmica per Taphrina deformans en ametller al maig.
Abonyegadura a un ametller - Fulla infectada per Taphrina deformans.
Abonyegadura a un ametller - Detall de la fulla abonyegada anterior.
Abonyegadura a un ametller - Fulla abonyegada vista a contrallum.
Abonyegadura a un ametller - Mateixa fulla anterior.
Abonyegadura al Llorer - Malaltía per picadura de l´insecte Trioza alacris a un brot de Llorer.
Abonyegadura a un melicotoner paraguaià - Malaltía criptogàmica de l´Abonyegadura per Taphrina deformans a un melicotoner paraguaià.
Àfids damunt catxofera - Colònia d´àfids o pois de l´espècie Brachycaudus cardui damunt una tija de catxofera a l´Abril.
Àfids damunt catxofera - Detall dels àfids Brachycaudus cardui anteriors.
Àfids damunt catxofera - Més àfids Brachycaudus cardui a una altra catxofera al Juny.
Àfids damunt catxofera de formatjar - Brachycaudus cardui en una tija i capitols florals de Cynara cardunculus al Juny.
Àfids damunt catxofera de formatjar - Detall dels Brachycaudus cardui en una tija i capitols florals de la catxofera de formatjar anterior.
Agalles en Acacia dealbata - Agalles en forma de abonyegadures a la escorça d´una Acacia dealbata.
Agalles en Acacia dealbata - Buit perfectament esfèric a l´escorça de l´Acacia dealbata després d´arrabassar l´agalla.
Agalles en Acacia dealbata - Esferes d´agalla contingudes en les abonyegadures arrabassades anteriors.
Agalles en Acacia dealbata - Esfera d´agalla d´Acacia dealbata xapada per la meitat per a veure el seu contingut (ous d´insecte).
Agalla en Ageratina adenophora - Agalles per Procecidochares utilis en una tija d´Ageratina adenophora a l´Illa de Madeira.
Agalla en Ageratina adenophora - Més agalles en una tija d´Ageratina adenophora a l´Illa de Madeira.
Agalla en Ageratina adenophora - Altres dues agalles en una tija d´Ageratina adenophora.
Agalla en Ageratina adenophora - Mateixes agalles anteriors.
Agalla en Ageratina adenophora - Detall del foradet de sortida del paràsit de l´agalla.
Agalla en Alzina - Agalla en inflorescència masculina d´alzina a l´Abril.
Agalles en Alzina - Petites agalles en el revés d´una fulla d´alzina provocades pel dípter Dryomyia lichtensteini.
Agalles en Artemisia herba-alba - Agalles en Artemisia herba-alba provocades pel cecidòmid Rhopalomyia navasi al Maig.
Agalles en Artemisia herba-alba - Agalles anteriors vistes des de més aprop.
Agalles en Artemisia herba-alba - Altres agalles en Artemisia herba-alba provocades per Rhopalomyia navasi.
Agalles en Artemisia herba-alba - Una altra agalla pel cecidòmid Rhopalomyia navasi al Maig.
Agalles en Artemisia herba-alba - Detall d´una agalla en Artemisia herba-alba provocada pel cecidòmid Rhopalomyia navasi.
Agalles en Cep de vinya - Agalles per Eriophyes vitis en fulles noves de cep de vinya silvestre o borda al Juliol.
Agalla en una Cornicabra - Agalla en forma de banya de cabra en Pistacia terebinthus (cornicabra), causada per Baizongia pistaciae.
Agalles en Coscoll - Agalles per Plagiotrochus quercusilicis en Coscoll (Quercus coccifera) al Maig.
Agalles en Coscoll - Mes agalles per Plagiotrochus quercusilicis en Quercus coccifera al Maig.
Agalles en Coscoll - Detall d´una de les agalles anteriors.
Agalles en Coscoll - Agalles per Plagiotrochus quercusilicis en Coscoll (Quercus coccifera) a Almansa al maig.
Agalles en Coscoll - Una atra agalla per Plagiotrochus quercusilicis en Coscoll a Campos del Castillo, Almansa, Albacete.
Agalla en Crataegus ruscinonensis - Agalla en fruit de l´híbrid natural entre Espinal i Atzarolera a l´Abril, causada pel fong Gymnosporangium ssp.
Agalla en Crataegus ruscinonensis - La mateixa agalla anterior.
Agalla en Crataegus ruscinonensis - La mateixa agalla anterior ja "madura" al Juny.
Agalles en Crataegus ruscinonensis - Agalles ja "madures" en Crataegus ruscinonensis al Juny. S´aprecíen les espores marrons del fong causant.
Agalla en Mata llentisclera - Agalla en folíol de Pistacia lentiscus al Puig d´Alaró, Mallorca, Espanya.
Agalla en Mata llentisclera - Una altra agalla en folíol de Pistacia lentiscus al Puig d´Alaró, Mallorca, Espanya.
Agalles en Mata llentisclera - Detall de tres agalles en folíols de Pistacia lentiscus al Puig d´Alaró, Mallorca, Espanya.
Agalles en mata llentisclera - Detall d´una agalla per Aploneura lentisci en Pistacia lentiscus al Febrer a la vall de Sóller, Mallorca.
Agalles en mata llentisclera - Detall d´una altra agalla per Aploneura lentisci en Pistacia lentiscus a la vall de Sóller, Mallorca.
Agalla en Om comú - Petita agalla piriforme damunt una fulla de Ulmus minor al Maig.
Agalla en Om comú - Una altra agalla piriforme damunt una fulla del mateix Ulmus minor.
Agalla en Om comú - Agalla ja madura amb forat de sortida del paràsit Tetraneura ulmi a principis de Juny.
Agalla en Om comú - Mateixa agalla anterior.
Agalla en Om comú - Part posterior de l´agalla anterior.
Agalla en Om de muntanya - Petita agalla piriforme a l´anvers d´una fulla de Ulmus glabra, a un parc de la Mairie, París, França.
Agalla en Quercus faginea - Agalla jove per Andricus ssp. damunt el roure Quercus faginea al principi del seu desenvolupament.
Agalla en Quercus faginea - Una altra agalla jove damunt el roure Quercus faginea.
Agalla en Quercus faginea - Mateixa agalla anterior mostrant la seva forma estelada.
Agalla en Quercus faginea - Una altra bellíssima agalla damunt roure un poc més desenvolupada.
Agalla en Quercus faginea - Agalla damunt roure amb la seva típica forma de campaneta, en un estadi més avançat.
Agalla en Quercus faginea - Mateixa agalla anterior on s´aprecía la seva forma en estel de 8 puntes.
Agalla en Quercus faginea - Mateixa agalla anterior passats uns mesos ja engreixada i arrodonida.
Agalla en Quercus faginea - Mateixes agalles anteriors passats uns mesos ja engreixades i arrodonides.
Agalla en Quercus faginea - Un altre tipus d´agalla en roure completament esfèrica, causada per Andricus quercustozae.
Agalla en Quercus faginea - Agalla completament esfèrica en roure a l´Octubre.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Una altra agalla per Andricus quercustozae en Quercus faginea ssp. broteroi a Arcos de la Frontera al Maig.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Una altra agalla per Andricus quercustozae en el mateix roure.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Detall d´una altra agalla per Andricus quercustozae en Quercus faginea ssp. broteroi.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Interior d´una agalla per Andricus quercustozae en Quercus faginea ssp. broteroi al maig.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Interior d´una altra agalla per Andricus quercustozae en una roureda.
Agalla en Quercus faginea ssp. broteroi - Interior d´una altra agalla per Andricus quercustozae en Quercus faginea ssp. broteroi a Arcos de la Frontera.
Agalla en Roser silvestre - Agalla per Diplolepis mayri en Rosa pouzini a l´alta muntanya mallorquina al Maig.
Agalla en Roser silvestre - Mateixa agalla en Rosa pouzini anterior vista de més aprop.
Agalles en Roser silvestre - Aplec d´agalles en Rosa pouzini a l´alta muntanya mallorquina al Maig devora l´embassament del Gorg Blau.
Agalles en Rubia peregrina - Rubia peregrina al Maig amb la majoría d´inflorescències transformades en agalles.
Agalles en Rubia peregrina - Detall de les agalles de la Rubia peregrina anterior.
Agalles en Rubia peregrina - Més agalles de la Rubia peregrina anterior.
Agalles en Umbilicus rupestris - Agalles en Umbilicus rupestris provocades pel coleòpter Nanophyes durieui a principis de Maig.
Agalles en Umbilicus rupestris - Mateixes agalles anteriors des de més aprop.
Agalles en Umbilicus rupestris - Altres agalles provocades pel coleòpter Nanophyes durieui.
Agalles en Umbilicus rupestris - Mateixes agalles anteriors.
Agalles en Umbilicus rupestris - Tamany real de dues agalles per Nanophyes durieui.
Agalles en Umbilicus rupestris - Tres agalles xapades per la meitat.
Agalles en Umbilicus rupestris - Una de les agalles anteriors en la que es veu el coleòpter Nanophyes durieui.
Agalles en Umbilicus rupestris - Detall de la larva del coleòpter Nanophyes durieui de l´agalla anterior.
Agalles en Umbilicus rupestris - Una altra agalla amb una larva del coleòpter Nanophyes durieui a principis de Maig.
Agalles en Umbilicus rupestris - Detall de la larva del coleòpter Nanophyes durieui de l´agalla anterior.
Agalles en Vitex agnus-castus - Agalles en fulla d'aloc, Vitex-agnus-castus, vistes al microscopi.
Agalles en Vitex agnus-castus - Agalla en fulla d'aloc vista al microscopi.
Agalles en Vitex agnus-castus - Larva o cuquet diminut causant de les agalles en Vitex-agnus-castus.
Aleurothrixus floccosus en un faig - Mosques blanques cotonoses, Aleurothrixus floccosus, al revers de les fulles d´un faig, Fagus sylvatica, al juny.
Aleurothrixus floccosus en un faig - Detall de les mosques blanques cotonoses anteriors. Es veuen les gotetes de melassa.
Aleurothrixus floccosus en un faig - Mosques blanques cotonoses, Aleurothrixus floccosus, al revés de les fulles d´un faig al Juliol.
Aleurothrixus floccosus en un faig - Més mosques blanques cotonoses al revés de les fulles d´un faig al Juliol.
Aleurothrixus floccosus en llimonera - Mosques blanques cotonoses al revés d´una fulla de llimonera a l´Octubre amb una formiga que les "pastura".
Aleurothrixus floccosus en llimonera - Més mosques blanques cotonoses al revés d´una altra fulla de llimonera al Setembre amb ses formigues-pastores.
Aleurothrixus floccosus en llimonera - Llimona infestada de mosques blanques cotonoses al Setembre.
Aphis nerii damunt Baladre devora el Riu Guadalquivir - Pois damunt tija primaveral de Nerium oleander al Maig a Còrdova.
Aphis nerii damunt Baladre devora el Riu Guadalquivir - Més pois damunt tija primaveral de Nerium oleander al Maig a Còrdova.
Aphis nerii damunt Baladre devora el Riu Guadalquivir - Una altra tija primaveral de Nerium oleander atacada per pois al Maig a Còrdova.
Aphis nerii damunt Nerium oleander - Nerium oleander atacat per pois Aphis nerii a Mallorca al Setembre.
Aphis nerii damunt Nerium oleander - Mateixos pois Aphis nerii anteriors.
Aphis nerii damunt Nerium oleander - Més pois Aphis nerii damunt baladre al setembre.
Aphis nerii damunt Nerium oleander - Detall dels pois Aphis nerii anteriors.
Aphis nerii damunt Nerium oleander - Pois Aphis nerii damunt un fruit verd de baladre.
Aphis nerii damunt Neobuxbaumia polylopha - Pois de l´espècie Aphis nerii damunt una flor del cactus mexicà Neobuxbaumia polylopha al Setembre.
Aphis nerii damunt Neobuxbaumia polylopha - Mateixos pois Aphis nerii anteriors vists des de més aprop.
Aphis nerii damunt Vincetoxicum - Àfids de l´especie Aphis nerii damunt un Vincetoxicum hirundinaria var. balearicum, al Maig.
Aphis nerii damunt Vincetoxicum - Més Aphis nerii damunt un Vincetoxicum hirundinaria var. balearicum, endèmic de Menorca.
Aphis nerii damunt Vincetoxicum - Detall dels pugons o àfids anteriors.
Aplec d´arrels aèries - Abultament a la base d´una palmera datilera, provocat pel creixement anàrquic i desenfrenat d´arrels aèries.
Aplec d´arrels aèries - Mateix abultament anterior.
Aplec d´arrels aèries - Detall de l´aplec d´arrels de la palmera anterior.
Araña roja damunt Morisia monanthos - Aranyes roges, Trombidium holosericeum, damunt flors de Morisia monanthos, endèmica de Còrcega i Sardenya, a l´Abril.
Aranya roja damunt Moricandia arvensis - Aranyes roges, Trombidium holosericeum, damunt una flor de Moricandia arvensis al Maig.
Aranya roja damunt Nigella damascena - Aranyes roges, Trombidium holosericeum, damunt una flor de Nigella damascena al Maig en un camp erm.
Armillaria mellea - Bolets del fong de la podridura de les arrels creixent damunt una rabassa d´un vell roser al qual va matar tres anys abans.
Armillaria mellea - Tronc de Nisprer del Japó, Eryobotria japonica, afectat pel fong Armillaria mellea, que sobrevisqué a la infecció.
Armillaria mellea - Base del tronc d´un Saüc, Sambucus nigra, afectat pel fong de la podridura de les arrels, Armillaria mellea.
Armillaria mellea - Podridura del rizoma d´una Musa abisínica pel fong Armillaria mellea.
Armillaria mellea - Detall del miceli blanc de l´Armillaria mellea a la base d´una tija de Musa abisínica.
Armillaria mellea - Base d´un jove xirimoier mort per l´atac del fong Armillaria mellea. Es veu el miceli blanc.
Armillaria mellea - Base d´una jove prunera Friar morta per l´atac del fong Armillaria mellea. Es veu el miceli blanc.
Armillaria mellea - Base d´un jove Mango mort per l´atac del fong Armillaria mellea. Es veu una arrel també afectada.
Armillaria mellea - Mateix Mango anterior ja arrabassat amb la base del tronc totalment podrida.
Armillaria mellea - Detall del miceli blanc de l´Armillaria mellea a la base del Mango anterior.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Palmera canaria, Phoenix canariensis, atacada pel Becut vermell, Rhynchophorus ferrugineus.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Mateixa palmera canaria anterior a una finca del centre de l´Illa de Mallorca al novembre.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Una altra palmera canaria atacada pel Becut vermell.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Mateixa palmera canaria anterior des de més aprop.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Tronc de la mateixa palmera canaria amb el tronc menjat per les larves del becut vermell.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Detall del tronc anterior convertit en serradís per les larves.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Niu o capoll d´una larva de Rhynchophorus ferrugineus, construït amb fibres enrotllades.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Niu i larva de Rhynchophorus ferrugineus a l´inici de la seva metamorfosi en adult.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Detall d´un niu o capoll d´una larva de Rhynchophorus ferrugineus.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Exemplar adult de Rhynchophorus ferrugineus.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Un altre exemplar adult de Rhynchophorus ferrugineus.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Rhynchophorus ferrugineus vist de costat.
Becut vermell atacant una Phoenix canariensis - Part inferior del mateix Rhynchophorus ferrugineus.
Capnodis tenebrionis - Cuc blanc menjador de fusta, Capnodis tenebrionis, guaitant pel forat d´una galería excavada al tronc d´una prunera.
Capnodis tenebrionis - Part posterior del Capnodis tenebrionis anterior. La prunera va morir per les múltiples galeríes excavades a sa fusta.
Capnodis tenebrionis - Visió completa de la larva o cuc de Capnodis tenebrionis.
Capnodis tenebrionis - Cap aplanat del Capnodis tenebrionis anterior, on es pot veure la seva boca amb els quelícers menjadors de fusta.
Cicatriu per filferro en xiprer - Cicatriu englobant en jove xiprer per lligam amb filferro.
Clorosi fèrrica en Albizia lebbeck - Clorosi en Albizia lebbeck de la India per intolerància a la calç amb bloqueig de l´absorció de ferro a les arrels.
Clorosi fèrrica en Longan - Clorosi en Dimocarpus longan de la família Sapindaceae per intolerància a la calç de l´aigua de reg.
Clorosi fèrrica en Mandioca - Clorosi en jove mandioca, Manihot esculenta, per intolerància a la calç i el sòl alcalí.
Clorosi fèrrica en Mandioca dolça - Clorosi en jove mandioca dolça, Manihot dulcis o palmata, per intolerància a la calç i el sòl alcalí.
Clorosi fèrrica en Pomera - Clorosi en una pomera per intolerància a la calç de l´aigua de reg del sistema de goteig.
Clorosi fèrrica en Liquidambar - Clorosi en un jove Liquidambar als boscos del "Paseo de las Adelfas" de l´Alhambra de Granada
Cotxinilla acanalada damunt Visnea mocanera - Cotxinilla acanalada, Icerya purchasi, damunt tija de Mocàn, Visnea mocanera, a finals de Maig.
Cotxinilla acanalada damunt Visnea mocanera - Mateixa cotxinilla acanalada anterior.
Cotxinilla acanalada damunt Vaccinium myrtillus - Cotxinilla acanalada, Icerya purchasi, damunt tija de Vaccinium myrtillus a l´Agost.
Cotxinilla cerosa damunt Carissa - Cotxinilla cerosa, Ceroplastes rusci, damunt branqueta de Carissa grandiflora.
Cotxinilles ceroses damunt Figuera - Cotxinilles ceroses o caparretes, Ceroplastes rusci, damunt fulla de Ficus Carica.
Cotxinilles cotonoses damunt Bouganvillea - Cotxinilles cotonoses en les flors d´una Bouganvillea que creix devora la Mar.
Cotxinilles cotonoses amb fumagina - Cotxinilles productores de melassa que atreu al fong de la Fumagina en Kigelia africana, es veu goteta de melassa.
Cotxinilles damunt Llimonera - Cotxinilles, Coccus hesperidium, en el revés d´una fulla de Llimonera.
Cotxinilles hac damunt Watsonia borbonica ssp. ardernei - Cotxinilles hac (H) o cotxinilles negres de l´olivera, Saissetia oleae, al Setembre.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Cotxinilla productora del colorant VERMELL-CARMÍ, Dactylopius coccus, damunt una figuera de moro a l´Illa de La Palma.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Pala de nopal o figuera de moro amb Cotxinilla del Carmí, Dactylopius coccus, al Maig.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Una altra pala de nopal amb Cotxinilla del Carmí, Dactylopius coccus, a l´Illa canaria de la Palma.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Cotxinilles del Carmí femelles, farcides d´ous i àcid carminic al Maig.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Mes Cotxinilles del Carmí femelles, farcides d´ous i àcid carminic.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Altres Cotxinilles del Carmí femelles xupant els sucs d´una figuera de moro, Opuntia ficus-indica.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Femelles de Dactylopius coccus des de més aprop.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Més femelles de Cotxinilla del Carmí.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Detall de les Cotxinilles del Carmí femelles, amb el còs plé d´ous i àcid carminic.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Àcid carminic, colorant natural vermell-carmí, després d´esclafar una cotxinilla amb els dits.
Cotxinilla del Carmí damunt figuera de moro - Detall de l´àcid carminic mesclat amb els ous de la Dactylopius coccus femella.
Cornet del Sègol en Sorghus - Fong del Cornet del Sègol damunt llavors d´un Sorghus halepensis devora el Riu Guadalquivir a Còrdova.
Cremades per gelades en Eucaliptus - Eucalyptus camaldulensis de l´Alhambra de Granada cremat per les intenses gelades de l´Hivern 2004-2005.
Cremades per gelades en Palmera canaria - Palmera canaria del Generalife de l´Alhambra de Granada cremada per les gelades de l´Hivern 2004-2005.
Cremades per gelades en palmera datilera - Palmera datilera centenària de l´Alhambra de Granada cremada per les gelades de l´Hivern 2004-2005.
Cremades per gelades en palmera datilera - Mateixa Palmera datilera anterior.
Cremades per gelades en palmeres datileres - Palmeres datileres dels "Palacios Nazaríes" de l´Alhambra cremades per les gelades.
Cremades per gelades en palmeres datileres - Mateixes palmeres datileres dels "Palacios Nazaríes" de l´Alhambra anteriors.
Cremades per gelades en palmeres datileres - Mateixes palmeres datileres anteriors vistes des d´un altre àngul.
Cremades per gelades en Sapote groc - Sapote groc de Mèxic, Pouteria campechiana, mort de forma fulminant després de les gelades del Febrer de 2005.
Cuca fitòfaga en Ruda - Cuca de la ruda i el fonoll, Papilio machaon, menjant fulles de Ruta graveolens a l´Octubre.
Cuques fitòfagues en Ruda - Mateixa cuca anterior des de més aprop.
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Infecció per Candidatus phytoplasma castanae? o querci-ilicis? afectant Quercus ilex ilex
Empelt de Bruixes - Malaltía provocada per Candidatus Phytoplasma pini que dona lloc al creixement anàrquic i apilotonat de la branca d´un pi.
Empelt de Bruixes - Mateix empelt de bruixes anterior en una imatge més propera.
Empelt de Bruixes - Un altre empelt de bruixes damunt un pí blanc, Pinus halepensis, al Juliol.
Empelt de Bruixes - Un altre Empelt de Bruixes damunt un pí blanc al Novembre.
Empelt de Bruixes - Mateix Empelt de Bruixes anterior vist des de més aprop.
Empelt de Bruixes - Empelt de Bruixes damunt un pi blanc a 1129 msnm al Parque regional el Valle y Carrascoy de Murcia.
Empelt de Bruixes - Empelt de Bruixes damunt un pí canari al "Parque Nacional de La Caldera de Taburiente" de La Palma al Maig.
Empelt de Bruixes - Mateix Empelt de Bruixes anterior.
Empelt de Bruixes - Empelt de Bruixes anterior des de més aprop.
Empelt de Bruixes - Empelt de bruixes damunt un pí d´un bosc de Jimena de la Frontera, Cádiz, al maig.
Empelt de Bruixes - Mateix empelt de bruixes anterior.
Empelt de Bruixes - Detall de l´empelt de bruixes anterior amb el seu típic embull de branquillons.
Empelt de Bruixes - Empelt de bruixes damunt un Pinus canariensis a la falda sud del Pico del Teide.
Empelt de Bruixes - Mateix empelt de bruixes del pí canari anterior a 2.000 msnm.
Esbaldrec d´una paret de marjada - Esbaldrec d´una paret de marjada després d´una forta tormenta amb ferides serioses en una Euphorbia candelabrum.
Esbaldrec d´una paret de marjada - Mateix esbaldrec anterior, que també ferí les escorces d´un Quercus sessiliflora i un Acer opalus granatense.
Esbaldrec d´una paret de marjada - Importants ferides a l´escorça d´una Euphorbia candelabrum per les pedres de l´esbaldrec anterior.
Esbaldrec d´una paret de marjada - Àpex de l´Euphorbia candelabrum anterior caigut pels forts cops de les pedres de l´esbaldrec anterior.
Esbaldrec d´una paret de marjada - Esbaldrec anterior ja arreglat per margers artesans de Sóller.
Escarabats fitòfags damunt pistatxer - Escarabats fitòfags (menjadors de fulles) copulant damunt una fulla de Pistatxer mascle al Maig.
Esmotxada per cabres salvatges - Asplenium antiquum esmotxat per les cabres salvatges davallades de les muntanyes l´Agost de 2007.
Esmotxada per cabres salvatges - Mateixa falguera Asplenium antiquum vista des de damunt.
Figuera estranguladora damunt Caryota urens - Ficus benjamina creixent damunt una Palmera de cua de peix, Caryota urens.
Figuera estranguladora damunt Caryota urens - Mateix Ficus benjamina anterior nascut i arrelat entre les restes de pecíols secs d´una Caryota urens.
Figuera estranguladora damunt Caryota urens - Arrels descendents del Ficus benjamina anterior. Aquest drama vegetal té lloc al Parc del Loro de Puerto de la Cruz.
Figuera estranguladora damunt Caryota urens - Mateixes arrels del ficus anterior que van descendent i enrevoltant el tronc de la Caryota urens en un abraç mortal.
Figuera estranguladora damunt Caryota urens - Les arrels de la figuera estranguladora arriben a terra i arrelen de seguida. La Caryota urens està sentenciada a mort.
Fong en Albercoquer - Tumoració per un fong al tronc d´un Albercoquer, a la part del patró franc, per davall de l´empelt.
Fongs en Robinia pseudoacacia - Bolets creixent entre els crivells de l´escorça d´una robinia a un carrer de la ciutat de Còrdova, Andalucía.
Fongs en Servera comuna - Petits bolets creixent damunt l´escorça d´una Servera, sense que aparentement l´afectin en la seva salut.
Fongs en Servera comuna - Mateixos bolets o cossos fructífers anteriors vists de perfil.
Fumagina en Arbre de les Salsitxes - Negrilla o fumagina, malaltía per fongs, en fulles de Kigelia africana.
Fumagina en Aranja sanguina - Malaltía per fongs damunt fulla d´aranja sanguina que dificulta la seva funció clorofílica.
Galeruca de l´Om - Faç de les fulles d´un Ulmus minor menjades per cuques fitòfagues de l´Om, Galerucella luteola, al Maig.
Galeruca de l´Om - Revés de les mateixes fulles de Ulmus minor on es veuen dues galeruques de l´Om.
Galeruca de l´Om - Detall d´una cuca de l´om, Galerucella luteola, al revés d´una fulla de Ulmus minor.
Gomosi en Cirerer - Atac de corc barrinador en soca de cirerer amb emisió de goma com defensa.
Gomosi en Cirerer - Més gomosi sobre una branca del mateix cirerer a mitjan Octubre. El cirerer acabava de morir.
Gomosi en Melicotoner - Atac de corc barrinador en branca de Melicotoner amb emisió de goma com defensa.
Gomosi en Nectariner - Atac de corc barrinador en tronc de Nectariner amb emisió de goma com defensa.
Grafiosi de l´Om - Mort fulminant d´un om de l´especie Ulmus minor de 30 anys malalt de Grafiosi a l´agost.
Grafiosi de l´Om - Escorça de l´om anterior amb els forats fets per l´escarabat barrinador, vector del fong de la Grafiosi.
Grafiosi de l´Om - Més forats fets pel barrinador Scolytus scolytus, portador de les espores del fong Ceratocystis ulmi.
Grafiosi de l´Om - Detall dels forats anteriors.
Grafiosi de l´Om - Galeríes subcorticals i ninfes del barrinador de l´Om Scolytus scolytus.
Grafiosi de l´Om - Dues ninfes del barrinador de l´Om Scolytus scolytus dins les seves galeríes.
Grafiosi de l´Om - Detall de les galeríes del barrinador de l´Om amb el cambium podrit pel fong Ceratocystis ulmi.
Grafiosi de l´Om - Detall de dues ninfes del barrinador de l´Om i el cambium subcortical que s´ha podrit en 15 díes.
Gymnosporangium sabinae - Branca de perera, Pyrus communis, afectada pel fong Gymnosporangium sabinae al Setembre.
Gymnosporangium sabinae - Fulla de perera amb les taques típiques del fong Gymnosporangium sabinae.
Gymnosporangium sabinae - Revers de la fulla anterior amb les agalles típiques del fong Gymnosporangium sabinae.
Gymnosporangium sabinae - Una altra fulla de la perera anterior afectada pel fong Gymnosporangium sabinae.
Gymnosporangium sabinae - Revers de la fulla anterior amb les agalles dispersant les espores del fong.
Gymnosporangium sabinae - Agalles típiques del fong Gymnosporangium sabinae.
Gymnosporangium sabinae - Detall de les agalles de la perera comuna.
Gymnosporangium sabinae - Agalles de Gymnosporangium sabinae dos mesos després al Novembre.
Gymnosporangium sabinae - Detall dels filaments dels esporangis d´una agalla de Gymnosporangium sabinae.
Gymnosporangium sabinae - Filaments d´esporangis d´una altra agalla de Gymnosporangium sabinae en detall.
Insectes fitòfags damunt Guaiaber - Atac d´insectes fitòfags damunt un brot primaveral de Guaiaber comú, Psidium guajaba, al Maig.
Malformació d´un Echium decaisnei - Creixement anormal d´un Echium decaisnei, Tajinaste blanco de Canaries.
Malformació d´un Echium decaisnei - Mateixa malformació de l´Echium decaisnei anterior, sembrat al costat de la Platja de Los Cancajos de La Palma.
Malformació d´un Echium decaisnei - Mateixa deformitat de l´Echium decaisnei anterior.
Melampsora euphorbiae sobre Mercurialis annua - Fong Melampsora euphorbiae sobre Mercurialis annua a mitjan març.
Melampsora euphorbiae sobre Mercurialis annua - Zona afectada pel fong Melampsora euphorbiae de l´euphorbiàcia Mercurialis annua anterior .
Melampsora euphorbiae sobre Mercurialis annua - Detall del fong Melampsora euphorbiae anterior.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Fong Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus a finals de Març.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Revers de les fulles de Euphorbia peplus afectades per la Melampsora euphorbiae.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Detall del fong Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Més nòduls del fong Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Nòduls de Melampsora euphorbiae en detall.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Microfotografía en la que es veu el teixit afectat pel fong voltant els nòduls.
Melampsora euphorbiae sobre Euphorbia peplus - Diminutes espores del fong Melampsora euphorbiae vistes a 400 augments.
Minador de les fulles - Galeríes subcuticulars del Minador de les fulles, Liriomyza trifolii, damunt fulles de lletsó menor, Sonchus tenerrimus.
Minador de les fulles - Revers de la fulla anterior amb la Crisàlida de Liriomyza trifolii senyalada amb una fletxa.
Minador de les fulles - Crisàlida de Liriomyza trifolii fora del tunel subcuticular.
Minador dels cítrics - Fulla de llimonera afectada pel minador dels cítrics amb els típics dibuixos davall la cutícula de la fulla.
Minador dels cítrics - Fulles del cítric exòtic Severinia buxifolia afectades pel minador dels cítrics amb els típics dibuixos.
Minador dels cítrics - Fulla de mandariner afectada pel minador dels cítrics. Es pot veure l´eruga del minador.
Minador dels cítrics - Eruga del Minador dels cítrics anterior amb la línia de femta per davall de la cutícula de la fulla.
Mosca de la fruita - Trampa de quimioesterilització per a la Mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata, penjada a una branca de caqui.
Mosca de la fruita - Una altra trampa de quimioesterilització per a la mosca Ceratitis capitata penjada a una branca de llimonera.
Mosca de la fruita - Una altra trampa per a la mosca Ceratitis capitata penjada a una branca de perera xinesa Nashí a l´Agost.
Mosca de la fruita - Contingut de la trampa de quimioesterilització per a la mosca de la fruita amb el cóctel d´atraients-esterilitzants.
Mosca de la fruita - Tres mosques mediterrànies de la fruita, Ceratitis capitata, a l´interior de la trampa de quimioesterilització.
Mosca de la fruita - Altres tres mosques mediterrànies de la fruita, Ceratitis capitata, en el interior de la trampa de quimioesterilización.
Mosca de la fruita - Mateixes mosques de la fruita anteriors atretes irresistiblement per les substàncies químiques contingudes dins la trampa.
Mosca de la fruita - Peres xineses Nashí atacades per la Mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata, al Juliol.
Mosca de la fruita - Interior d´una pera xinesa Nashí amb la popa afectada per les larves de la mosca de la fruita.
Mosca de la fruita - Pomes atacades per la mosca de la fruita al Juliol.
Mosca de la fruita - Interior de les pomes anteriors amb la popa afectada per les larves de la mosca Ceratitis capitata.
Mosca de la fruita - Taronges atacades per la mosca de la fruita Ceratitis capitata al Juliol.
Mosca de la fruita - Més taronges atacades per la mosca mediterrània de la fruita.
Mosca de la fruita - Interior d´una taronja afectada per les larves de la mosca Ceratitis capitata.
Oidium en Astragalus hamosus - Fong Oidium damunt fulles d´Astragalus hamosus a finals de Febrer.
Oídium en Quercus faginea - Taques polsoses blanques del fong Oidium damunt fulles del roure Quercus faginea.
Oidium en Quercus faginea - Després de retirar el polsim blanc del fong Oidium apareixen aquestes taques cloròtiques a les fulles.
Planta paràsita sense fulles - Orobanche crenata parasitant les arrels d´una favera, Vicia faba.
Planta paràsita sense fulles - Orobanche crenata parasitant les arrels d´una planta de pesols, Pisum sativum.
Pluja de fang - Pluja de fang duit pel vent del Sudest, Xaloc ò Sirocco, del Desert del Sàhara, damunt fulles de Psidium rufum.
Pluja de fang - Pluja de fang duit pel vent del Sudest, xaloc ò Sirocco, del Desert del Sàhara, damunt Alvocat de Puerto Rico.
Pluja de fang - Pluja de fang duit pel vent del Sudest del Desert del Sàhara, damunt Globularia endèmica de Mallorca.
Pois (Brevicoryne brassicae) damunt col de tot l´any (Berza) - Pois damunt inflorescència d´una col de tot l´any (Brassica oleracea var. acephala) a finals d´Abril.
Pois damunt Cirerer de Santa Llúcia - Atac de pois damunt Prunus mahaleb al Maig a Còrdova.
Pois damunt Limodorum abortivum - Fruit de l´orquídia Limodorum abortivum amb pois a principis de Juny.
Pois damunt perera Nashí - Pois damunt tija primaveral de perera Nashí amb les seves formigues cuidadores.
Pois damunt Roser - Pois damunt tija primaveral de roser als Jardins de Murillo de Sevilla al Maig.
Pois damunt Roser - Mateixa tija infestada de pois del roser anterior.
Pois damunt Reichardia tingitana - Pois de diferents edats sobre la tija d´una petita composta silvestre, la Reichardia tingitana.
Pois damunt Reichardia tingitana - Detall dels pois de la Reichardia tingitana anterior.
Pois i Pamperiol damunt Fonoll - Pois damunt inflorescència de fonoll, xupant saba, mentres son menjats por un pamperiol.
Pois i Caparreta cotonosa damunt "Tamarillo" - Pois i Larva de Caparreta cotonosa al revés d´una fulla de "Tamarillo de Colombia".
Processionària del pí - Niu de processionària, Thaumetopoea pityocampa, damunt pí blanc al Març.
Processionària del pí - Un altre niu de processionària damunt pí blanc al Març.
Processionària del pí - Niu de processionària ja abandonat damunt pí pinyoner al Juliol.
Psorosis en Mandariner - Virasis de la Psorosis en Mandariner que respeta el peu o patró de taronger amarg.
Psorosis en Mandariner - Detall de la Virasis de la Psorosis en Mandariner.
Puccinia distincta sobre Senecio vulgaris - Fong Puccinia distincta, originari d´Australia, sobre Senecio vulgaris a mitjans de Març.
Puccinia distincta sobre Senecio vulgaris - Fong Puccinia distincta al revers d´una fulla del Senecio vulgaris anterior.
Puccinia distincta sobre Senecio vulgaris - Detall del fong Puccinia distincta al revers de la fulla anterior.
Puccinia distincta sobre Senecio vulgaris - Fong Puccinia distincta sobre la tija del Senecio vulgaris anterior.
Puccinia distincta sobre Senecio rodriguezii - Puccinia distincta afectant l´endemisme balear Senecio rodriguezii, contagiat per un Senecio vulgaris malalt.
Puccinia distincta sobre Senecio rodriguezii - Detall del Senecio rodriguezii afectat pel fong Puccinia distincta.
Puccinia malvacearum sobre Lavatera cretica - Lavatera cretica infectada pel fong Puccinia malvacearum al Castillo de Almansa al maig.
Puccinia malvacearum sobre Lavatera cretica - Anvers d´una fulla malalta de la Lavatera cretica anterior.
Puccinia malvacearum sobre Lavatera cretica - Revers de la mateixa fulla anterior en la que es veuen els teliosorus de la Puccinia malvacearum.
Puccinia malvacearum sobre Lavatera cretica - Teliosorus de la Puccinia malvacearum.
Puccinia malvacearum sobre Lavatera cretica - Detall dels teliosorus quasi madurs a punt de dispersar les teleutospores bicel.lulades.
Repilo de l´olivera - Fulles d´olivera infectades pel fong del Repilo, Cycloconium oleaginum.
Repilo de l´olivera - Fulla d´olivera infectada pel fong del Repilo, Cycloconium oleaginum.
Repilo de l´olivera - Una atra fulla d´olivera infectada pel fong del Repilo, Cycloconium oleaginum.
Repilo de l´olivera - Revers d´una fulla d´olivera amb les hifes del fong Cycloconium oleaginum.
Repilo de l´olivera - Revers d´una atra fulla d´olivera amb les hifes del fong Cycloconium oleaginum.
Repilo de l´olivera - Dues hifes del fong Cycloconium oleaginum vistes a 400 augments.
Repilo de l´olivera - Detall d´una hifa del fong Cycloconium oleaginum.
Virus del Mosaic de la Figuera - Petita figuera afectada per la Malaltía del Mosaic de la Figuera, sobretot la branca dreta.
Virus del Mosaic de la Figuera - Fulla malalta de la figuera anterior, deformada i amb taques mes clares.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla afectada pel Virus del Mosaic de la Figuera.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla afectada pel Virus del Mosaic de la Figuera amb una forma extranya.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla deformada i tacada pel Virus del Mosaic de la Figuera.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla afectada pel Virus del Mosaic de la Figuera amb la part proximal sana.
Virus del Mosaic de la Figuera - Típic aspecte de TACA D´OLI d´una fulla afectada pel Virus del Mosaic de la Figuera, vista a contrallum.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla deformada i tacada pel Virus del Mosaic de la Figuera, vista a contrallum.
Virus del Mosaic de la Figuera - Una altra fulla atacada pel Virus del Mosaic de la Figuera amb zones centrals no afectades.
PÀGINA PRINCIPAL